9. klasse mål

Mål for almene fag er fra Fælles mål.

Almene fag

Dansk

Læsning

Eleven kan

 • styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.
 • gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning.
 • afgøre, hvordan en tekst skal læses.
 • læse komplekse tekster hurtigt og sikkert.
 • anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse tekster.
 • forstå komplekse tekster.
 • kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst.

Eleven har viden om

 • kildekritisk søgning.
 • førlæsestrategier | Forberedelse.
 • stavemåde og betydning af ord i alle tekster.
 • ordvalgets betydning for budskabet.
 • metoder til vurdering af teksters formål og perspektiv.
 • metoder til systematisk undersøgelse af tekster.

Fremstilling

Eleven kan

 • udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.
 • tilrettelægge proces fra idé til færdigt produkt.
 • disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet.
 • fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.
 • respondere på forholdet mellem produktion og genre.
 • fremstille tekster med korrekt grammatik og layout.
 • opstille mål for nye fremstillingsprocesser.

Eleven har viden om

 • komplekse fremstillingsprocesser.
 • målrettede dispositions- og formidlingsmetoder.
 • varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.
 • genretræk.
 • korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout.
 • evalueringsmetoder.

Fortolkning

Eleven kan

 • forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
 • reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning.
 • gennemføre en målrettet analyse af en tekst | Undersøgelse.
 • diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af undersøgelsen.
 • vurdere teksters udsagn og kvalitet.
 • sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver.

Eleven har viden om

 • fortolkningsorienterede læsestrategier.
 • analysemetoder og forståelsesstrategier.
 • metoder til sammenstilling af undersøgelsens elementer.
 • vurderingsmetoder vedrørende teksters kvalitet.
 • metoder til at sætte tekster i relation til mulige fremtidsperspektiver.

Kommunikation

Eleven kan

 • deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
 • deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.
 • analysere eget og andres kropssprog.
 • diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.
 • kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle situationer i en globaliseret verden.
 • karakterisere og diskutere sprog i forskellige situationer

Eleven har viden om

 • demokratisk dialog.
 • sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog.
 • sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation.
 • sammenhæng mellem situation, kultur og sprog.
 • sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner.

Engelsk

Mundtlig kommunikation

Eleven kan

Eleven har viden om

Skriftlig kommunikation

Eleven kan

Eleven har viden om

Kultur og samfund

Eleven kan

Eleven har viden om

Fysik/kemi

Undersøgelse

Eleven kan

Eleven har viden om

Modellering

Eleven kan

Eleven har viden om

Perspektivering

Eleven kan

Eleven har viden om

Kommunikation

Eleven kan

Eleven har viden om

Idræt

Alsidig idrætsudøvelse

Eleven kan:

Eleven har viden om

Idrætskultur og relationer

Eleven kan

Eleven har viden om

Krop, træning og trivsel

Eleven kan

Eleven har viden om

Kristendomskundskab

Livsfilosofi og etik

Eleven kan

Eleven har viden om

Bibelske fortællinger

Eleven kan

Eleven har viden om

Kristendom

Eleven kan

Eleven har viden om

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Eleven kan

Eleven har viden om

Matematik

Matematiske kompetencer

Eleven kan

Eleven har viden om

Tal og algebra

Eleven kan

Eleven har viden om

Geometri og måling

Eleven kan

Eleven har viden om

Statistik og sandsynlighed

Eleven kan

Eleven har viden om

Samfundsfag

Politik

Eleven kan

Eleven har viden om

Økonomi

Eleven kan

Eleven har viden om

Sociale og kulturelle forhold

Eleven kan

Eleven har viden om

Samfundsfaglige metoder

Eleven kan

Eleven har viden om

Biologi

Undersøgelse

Eleven kan

Eleven har viden om

Modellering

Eleven kan

Eleven har viden om

Perspektivering

Eleven kan

Eleven har viden om

Kommunikation

Eleven kan

Eleven har viden om

Fransk

Politik

Eleven kan

Eleven har viden om

Økonomi

Eleven kan

Eleven har viden om

Sociale og kulturelle forhold

Eleven kan

Eleven har viden om

Samfundsfaglige metoder

Eleven kan

Eleven har viden om

Geografi

Undersøgelse

Eleven kan

Eleven har viden om

Modellering

Eleven kan

Eleven har viden om

Perspektivering

Eleven kan

Eleven har viden om

Kommunikation

Eleven kan

Eleven har viden om

Historie

Politik

Eleven kan

Eleven har viden om

Økonomi

Eleven kan

Eleven har viden om

Sociale og kulturelle forhold

Eleven kan

Eleven har viden om

Samfundsfaglige metoder

Eleven kan

Eleven har viden om

Gennemse altid AI-genereret materiale kritisk

© Copyright 2023 DIDAK CVR-nr. 44387360

Vi bruger cookies til at tilpasse indhold, funktioner og til at analysere trafik. View more
Cookies indstillinger
Accepter
Afvis
Privatlivs- og cookiepolitik
Privatlivs- og cookiepolitik
Cookie navn Aktiv
Didak.dk tilbyder AI-genereret inspiration til undervisning. Du har alle rettigheder til de tekster, du genererer på Didak.dk.
Ansvar
Anvendelse af materiale fra Didak.dk sker på eget ansvar. Da materialet er AI-generereret, kan du som udgangspunkt ikke anvende det uden en kritisk faglig redaktion af materialet.
Cookies
Når du anvender vores websted, kan du vælge at gemme indtastede ord og dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. De er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal gentage indtastning af dine oplysninger. Disse cookies vil holde i et år. Når du anvender loginsiden, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser. Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login-cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger "Husk mig", vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login-cookierne forsvinde.
Indlejret indhold fra andre websteder
Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.
Hvor længe vi gemmer dine data
Når du anvender en generator, bliver dine dine indtastninger og den genererede tekst gemt i en log. For brugere som opretter sig på vores websted, gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.
Hvilke rettigheder har du over dine data
Hvis du har en konto på dette websted, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.
Hvor dine data sendes hen
Dine input kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste. Hvis du anmoder om en nulstilling af adgangskoden, medtages din IP-adresse i e-mailen med nustillingen. Didak.dk hostes af og har indgået databehandleraftale med Simply.com. Det betyder, at dine data opbevares hos Simply.com, som er beliggende i Danmark. Indtastede data i generatorer sendes til OpenAI, som har retningslinjer om databehandling og -beskyttelse. Med standardindstillingerne gemmer OpenAI ikke brugerindtastninger sendt via en generator efter behandling. Derfor bruges de ikke til at forbedre AI-modellen eller til andre formål.
Personfølsomme oplysninger
Du må ikke indtaste personfølsomme oplysninger på Didak.dk. Personfølsomme oplysninger er, der relaterer sig til én person og dennes: Race og etniske oprindelse Politiske overbevisning Religiøse eller filosofiske overbevisning Fagforeningsmæssige tilhørsforhold Genetiske data Biometriske data med henblik på entydig identifikation Helbredsoplysninger Seksuelle forhold eller seksuel orientering
Dataansvarlig
Du kan kontakte den dataansvarlige på: kontakt@didak.dk
Gem
Cookies indstillinger